Нашата цел е с уникалната си
услуга да създадем тренд в България
Как функционира?
Можеш да се регистрираш на актуалната ни промоционална страница, където може ш да избереш произволен подарък, за това, че искаш да се състезаваш. Следвайки н яколко л есни стъпки можеш да създадеш профилната си страница и състезанието з апочва. След регистрацията, на собствената си профилна страница с правилното п опълване на актуал изиран въпросник можеш да получиш точки. Ако до края на про моцията ти събереш най- много точки, главната награда е твоя! Ако не събереш съо тветните точки, недей да тъжи ш. Сред членовете на клуба ни ежемесечно разиграв аме 5 броя подаръци, за к оето можете да научите повече в менюто за победителите.
избери bla vla Награде
промоции